Address: Palmer's Gym Bendigo, Tom Tweed Stadium, 47 Mundy St, Bendigo VIC 3550